Setup Menus in Admin Panel

Úvod

Staly jste se někdy obětí zákeřného útoku, při kterém se například někdo pokusil od Vás získat důležitý dokument nebo soukromé informace prostřednictvím odkazu v e-mailu? Pokud se vám někdy něco takového stalo, došlo k narušení Vaší kybernetické bezpečnosti.

V dnešní době je kybernetická bezpečnost velkým tématem. Kybernetická bezpečnost zahrnuje prevenci a odhalování digitálních útoků, ochranu systémů, hardwaru i softwaru. Souvisí také s prevencí, odhalováním, reakcí a zotavováním se z kybernetických incidentů, které mohou být zamýšlené či nikoli. Kyberútoky jsou obvykle zaměřeny na přístup k datům/informacím, jejich změnu, krádež nebo zničení, vydírání  nebo přerušení běžného podnikání a kritických infrastruktur. Věděli jste, že podle nedávných studií se celkové náklady na počítačovou kriminalitu u každé společnosti pohybují kolem 12.000.000 €? Kybernetická bezpečnost  tedy v současné době vyvolává debatu, která by měla zahrnovat společnost jako celek, protože každý člověk hraje důležitou roli v ochraně svých vlastních digitálních informací.

SPUSTIT KURZ
  • ZDARMA
  • NEOMEZENÝ PŘÍSTUP
265 Zapsaní studenti

Course Reviews