Setup Menus in Admin Panel

Úvod

V dnešní digitální době nám internet poskytuje neomezený přístup do virtuálního světa. Bohužel ne všechen obsah na internetu je vhodný pro všechny uživatele a neexistuje způsob, jak ho rozdělit do kategorií podle věkové vhodnosti. Určitý obsah na internetu může být nelegální, neslušný, urážlivý nebo nevhodný pro některé věkové skupiny. Na tento znepokojující obsah může bez dozoru narazit úplně kdokoliv, včetně malých dětí. Spousta nevhodných webových stránek není zakázána a nikdo na jejich obsah nedohlíží. Kontakt (ať už neúmyslný) s takto nevhodnou stránkou může mít traumatizující účinky, hlavně na děti. Příklady nevhodného obsahu jsou: propagace nenávisti vůči určité rase, náboženství, tělesnému postižení, sexuální preferenci, násilný extremismus, sexuálně explicitní obsah nebo násilí – skutečné či simulované. Vaší úlohou jakožto rodičů je Vaše děti o tomto obsahu poučit, dohlédnout na ně a doprovázet je při jejich začátcích na internetu tak, aby se z nich mohli stát samostatní a zodpovědní uživatelé.

SPUSTIT KURZ
  • ZDARMA
  • NEOMEZENÝ PŘÍSTUP
305 Zapsaní studenti

Course Reviews