Setup Menus in Admin Panel

Dopady počítačové kriminality na Váš život

Internet může být nebezpečným místem jak pro děti, tak pro dospělé. To platí obzvlášť v dnešní digitální době, kdy internet, a hlavně sociální sítě, jako například Facebook nebo Instagram, hrají v našich životech velkou roli. Ochrana na internetu vyžaduje dobré znalosti hrozeb a pokročilé IT schopnosti – jako rodič musíte znát všechna možná nebezpečí a vědět, jak před nimi chránit sebe, a hlavně své děti.

6 největších hrozeb, kterým děti na internetu čelí:

 • Kyberšikana
 • Nechtěné stažení malwaru
 • Kybergrooming
 • Phishing
 • Sdílení osobních údajů
 • ”Přátelé” v chatovacích místnostech

Nicméně, děti nejsou jedinou skupinou, která se může na internetu setkat s nebezpečím. Počítačová kriminalita je široký pojem a existuje mnoho způsobů, jak se s ní můžete setkat i Vy. Kybernetičtí zločinci útočí na lidskou nevědomost, neznalost a pohodlí, což může způsobit ztrátu identity nebo peněz. Na co by si lidé měli dávat pozor? Zločinci vědomě při plánování svých útoků zneužívají slabin a chování lidí, jako například:

 • ochotu věřit druhým
 • náznak naléhavosti nebo důležitosti zprávy
 • náznaky věrohodnosti nebo autority zprávy či jedince (branding totožný s oficiálním brandingem firmy nebo jednotlivce, který má vyvolat důvěru)
 • strach ze situací, které mohou vyvolat stres či úzkost
 • příhodnost (nejjednodušší rozhodnutí nemusí být to nejbezpečnější)
 • tendence lidí sdílet příliš mnoho osobní údajů na internetu (hlavně na sociálních sítích jako Facebook, Twitter, LinkedIn)
 • neznalost nových technologií
 • podcenění situace, ve které se jedinec ocitl

Pokud bude jedinec pokračovat ve výše zmíněném chování, vystavuje se většímu riziku kybernetické krádeže. Kybernetická krádež je trestný čin, při kterém se zločinec zmocní osobních či finančních údajů za použití počítače. Kybernetičtí zloději jsou sofistikovaní a dokáží proniknout přes bezpečnostní opatření.

Prvním krokem pro pachatele je získání totožnosti cizího počítače. Toho nejčastěji dosáhne krádeží elektronických dat (hesel, přístupových dat atd.), obvykle pomocí neoprávněného kopírování (skimming), podvodným phishingem nebo hackováním. Celý tento proces se nazývá krádež identity. Druhým krokem je zneužití ukradené identity. Hlavním cílem je většinou nabytí majetku, v některých případech jde zločincům pouze o ublížení či pošpinění jména oběti, například vydáváním se za oběť na sociálních sítích jako je Facebook.

Ochrana není složitá – je důležité řídit se těmito jednoduchými pravidly:

 1. kontrolujte své účty
 2. nakupujte na zabezpečených webových stránkách – pokud se vedle zkratky “https” nachází zelený visací zámek, můžete si být jisti, že jste na bezpečném webu
 3. dávejte si pozor při otevírání nedůvěryhodných e-mailů

Jak počítačová kriminalita ovlivňuje jednotlivce, firmy a celou společnost

Počítačová kriminalita má přímý a značný vliv na pracovní místa, inovace, hospodářský růst a investice. Krádež IP adres navíc tvoří nejméně 25 % výdajů na počítačovou kriminalitu a představuje zvýšené riziko pro vojenské technologie. Dvěma obtížně měřitelnými oblastmi počítačové kriminality jsou krádež IP adres a ztráta příležitostí.

Nejzřejmějším dopadem je krádež – jednotlivci a podniky mohou kvůli počítačové kriminalitě utrpět značnou finanční ztrátu. Podstatná může také být ztráta zakázek v případě DoS útoku na velké korporace, který způsobí nedostupnost dané služby.

Moderní technologie nám podstatně zjednodušují život, zároveň nás však vystavují rizikům. Proto by měla být počítačová bezpečnost nejvyšší prioritou, která výrazně ovlivňuje náš každodenní a pracovní život. Porušení zabezpečení může být pro firmy a jejich zaměstnance a klienty katastrofální.

Škody způsobené kybernetickými útoky a krádežemi se mohou přesunout z původního cíle na ekonomicky propojené firmy, a tím zvětšit hospodářské škody. Firmy sdílejí stejné počítačové chyby a slabiny, což znamená, že všechny čelí stejným kybernetickým hrozbám.

Trestná činnost postihuje každého a v budoucnu bude počítačová kriminalita (a počítačová bezpečnost) ovlivňovat společnost čím dál víc. Nikdo není v bezpečí – počítačová kriminalita představuje hrozbu jak pro bohaté, tak pro chudé lidi:

 • pro kohokoliv s mobilním telefonem v kapse
 • pro kohokoliv s bankovním účtem
 • pro kohokoliv, kdo si do počítače ukládá důležité soubory
 • pro každého, jehož jméno je uvedeno v databázi přímého marketingu

Počítačová kriminalita není problém budoucnosti. Jedná se o současný problém, s kterým se lidé potýkají dennodenně. Počítačoví zloději se zaměřují na krádeže peněz a identity. S Vaší identitou si může pachatel vzít půjčku, získat úvěr, zadlužit Vás, a nakonec beze stopy zmizet. Může trvat roky, než získáte svou identitu zpět. Počítačový vir dokáže zničit soubory a ztracená databáze zapříčinit nechtěné obchodní hovory.

Počítačová bezpečnost je důležitá pro celkovou národní bezpečnost

 • Existují státní tajemství, která musí zůstat utajena
 • Osobní bezpečnost našich vůdců je velmi důležitá.
 • Databáze otisků prstů a databáze Odboru vnitřních věcí musí být zabezpečeny.
 • Teroristé nesmí být schopni obchodovat s důležitými národními a mezinárodními databázemi obsahujícími citlivé osobní údaje.

Národní bezpečnost však nemůže potlačovat naši osobní svobodu, o kterou jsme tak usilovně bojovali:

 • Klíčová je naše svoboda slova
 • Svoboda tisku vede lidi k zodpovědnosti
 • Soukromí zajišťuje demokracii
 • Svoboda surfování po internetu bez sledování
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment