Setup Menus in Admin Panel

Nejčastější druhy útoků na hardware a software

Digitalizace postupně přetváří celý náš svět. Přes velké množství výhod, které tento fenomén přináší, představuje také narůstající riziko pro digitální zabezpečení, které má s neustále zvyšujícím se trendem užívání digitálních zařízení v našem každodenním životě vzrůstající negativní dopad na bezpečí a soukromí ať už v našich domovech, autech, zaměstnáních nebo v sítích/na internetu.

Je tedy velmi důležité neustále aktualizovat, vylepšovat nebo vyměňovat software a hardware našich zařízení, abychom se vyhnuli potenciálním rizikům a hrozbám, které ovlivňují celou společnosti.

Začněme od nuly: na co vlastně pojmy hardware a software odkazují? V tabulce níže naleznete podrobné definice těchto dvou pojmů.

Definice

Pojmem hardware se označuje veškeré fyzické vybavení počítače nebo jiného zařízení, kdežto software je vše, co se nachází uvnitř zařízení – tedy veškeré nainstalované programy v počítači, chytrém telefonu nebo tabletu. Hardware jsou všechny části, z kterých se zařízení skládá, zatímco software shromažďuje a zpracovává data a informace v pevném disku zařízení. Mezi komponenty hardwaru patří například procesor (CPU), pevný disk, základní deska, monitor, tiskárna nebo myš.

Software je „logická“ část počítače nebo chytrého telefonu, nelze ho uchopit nebo se ho dotknout, protože je nehmotný. Všechny softwary ovládají minimálně jeden komponent hardwaru. Software si můžete představit jako soubor pokynů, které říkají zařízení, co má dělat. Může se jednat o programy nebo data. Například videohry nebo Microsoft Outlook.

Abyste si dokázali rozdíly lépe představit, připravili jsme pro Vás tuto přehlednou tabulku:

 

Hardware

Software

 

Funkce

Hardware je fyzická část zařízení, ve které dochází ke zpracování dat a informací.

Hardware nemůže fungovat bez softwaru.

Software je soubor pokynů, které říkají počítači, co má dělat.

Software je zodpovědný za fungování hardwaru.

Charakteristika

Hardware je část zařízení, kterou vidíme a které se můžeme dotknout.

Hardware nemůže být napaden počítačovými viry.

Software vidíme a používáme, nemůžeme se ho však dotknout.

Software může být napaden počítačovými viry.

Životní cyklus

Může dojít k fyzickému poškození hardwaru.

Dochází k stárnutí softwaru, fyzicky se neopotřebuje.

Inicializace

Hardware začne fungovat hned po nainstalování softwaru.

Software je potřeba nainstalovat do hardwaru.

Údržba

Části hardwaru lze přesunout či vyměnit.

Software lze znovu nainstalovat a přemístit.

Příklady

Myš, procesor, monitor, tiskárna, pevný disk atd.

Microsoft Word, Firefox, Skype, Adobe Reader atd.

Jak jste mohli vidět, hardware a software jsou propojené části zařízení a bez softwaru by hardware nemohl fungovat.

V dnešní době je ochrana hardwaru a softwaru velmi aktuálním tématem. Proč tomu tak je? V tabulce níže jsou uvedeny 3 nejvýznamnější přínosy zabezpečení hardwaru a softwaru

Zabezpečení hardwaru

Zabezpečení softwaru

Hardware počítače může být velmi křehký (teplo, voda, nesprávné zacházení nebo nehody způsobené lidským zaviněním jsou všechno příklady největších hrozeb pro fyzickou bezpečnost počítače).

Pravidelné aktualizace softwaru mají plno výhod jako jsou například prevence chyb nebo slabin v programech či operačním systému.

Hardware by měl být řádně čistý a chráněný před nadměrným teplem.

Pravidelné aktualizace softwaru pomáhají vypořádat se s chybami nebo mezerami v zabezpečení.

Incidenty jako jsou krádež nebo poškození vodou mohou zapříčinit ztrátu dat a informací a mohou poškodit systém nebo soubory.

Software pomáhá chránit data a citlivé informace před malwarem a jinými vnějšími hrozbami. 

Je tedy zřejmé, že zabezpečení hardwaru a softwaru hraje důležitou roli pro zajištění důvěryhodnosti, integrity a autentičnosti. Pojďme se podívat na pár příkladů, na kterých je dobře vidět důležitost ochrany a zabezpečení hardwaru a softwaru.

Příklad

Věděli jste, že v roce 2011 utrpěla společnost Sony Pictures útok od skupiny hacktivistů, kteří zveřejnili kolem 1 milionu uživatelských účtů včetně osobních údajů (hesla, e-maily, adresy bydliště, data narození atd.), což znamenalo porušení zásad ochrany osobních údajů této společnosti?

V roce 2017 byla napadena společnost HBO a útočník uveřejnil scénář epizody populárního televizního seriálu (Hra o trůny), která ještě nebyla odvysílána, a také získal přístup k finančním dokumentům, seznamu kontaktů obsazených herců a štábu a k dalším důvěrným informacím.

Těmto druhům incidentů lze předejít silným zabezpečením softwaru a hardwaru.

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment