Setup Menus in Admin Panel

Počítačová kriminalita

Úvod

Určitě se Vám také někdy stalo, že jste obdrželi e-mail, ve kterém Vás odesílatel žádá o změnu hesla k bankovnímu účtu, o zaplacení nějakých nedoplatků či dluhů. Takový e-mail nevypadá velmi věrohodně, není jasné, která osoba či instituce Vám jej zaslala a gramatika dost pokulhává. Většina lidí na takovýto podezřelý e-mail reaguje jen ze strachu, že něco opravdu zapomněli zaplatit a že ignorování e-mailu pro ně bude znamenat další problémy. Čeká je však nemilé překvapení. Dlužná částka byla samozřejmě podvrh a poškozená osoba teď musí navíc řešit odcizený bankovní účet. Dalším příkladem počítačové kriminality je pirátství na internetu. Internetoví piráti nelegálně zdarma užívají programy a neberou ohled na autorská práva nebo cenu, kterou za programy musí platit ostatní uživatelé.

Počítačová kriminalita je dlouhodobý problém, který je neoddělitelně spjat s online světem. Nezákonné aktivity spojené s užíváním počítače, ať už je počítač použit jako nástroj, cíl nebo prostředek k vykonání nějakého trestného činu, se řadí pod pojem počítačová kriminalita. Obecná definice počítačové kriminality zní takto: „nezákonné činy, při kterých je počítač použit jako nástroj, cíl nebo obojí” (IT Act 2000). Pod tento druh kriminality spadá široká škála trestných činů včetně těch mířených na počítačové systémy a počítačová data, padělání nebo podvody spojené s počítači, přestupky spojené s obsahem na internetu nebo autorským právem. Díky naší neustále rostoucí závislosti na počítačích a digitálním světě se technologie stávají lákavějším a snadnějším cílem pro zločince, buď jako způsob získávání informací, nebo jako prostředek k vyvolání chaosu a napáchání škod.

Praktický význam – K čemu získané znalosti a dovednosti využijete

Nastudováním této kapitoly si osvojíte definice hlavních pojmů spojených s kriminalitou v kyberprostoru, dokážete rozeznat různé druhy a metody počítačové kriminality a jak se před nimi chránit. Dále se dozvíte, jak tyto nástrahy ohrožují děti i dospělé.

 

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment