Setup Menus in Admin Panel

Zabezpečení hardwaru a softwaru

Úvod

Hardware a software jsou dvě propojené části počítače, které by bez sebe nemohly fungovat.

Digitalizace přetváří ekonomiku po celém světě. Ať už v práci nebo v našem soukromém životě, vždy se můžeme setkat s nějakými potížemi spojenými s fungováním softwaru či hardwaru, které mají vliv na nás všechny. Pro firmy a celou společnost existují vážná rizika spojená s těmito komponenty, a proto je důležité hardware a software pravidelně aktualizovat, vylepšovat či vyměňovat.

V této kapitole se dozvíte o nejčastějších útocích na hardware a software a jak se před nimi patřičně chránit.

Věděli jste, že většina problémů spojených s užíváním počítače se váže k softwaru?  Software počítače může selhat z několika různých důvodů – počítačové viry a napadení malwarem patří mezi ty nejběžnější, jelikož lidé často bezmyšlenkovitě stáhnout nebo kliknou na něco, co má za cíl poškodit Váš počítač. Existuje několik způsobů, jak vyřešit potíže se softwarem, jako jsou jeho odinstalace a opakovaná instalace, vylepšení, používání nejnovějších antivirů či aktualizace softwaru na nejnovější verzi. A to je pouze pár příkladů toho, co můžete dělat. V této kapitole Vám představíme ještě několik dalších.

Praktický význam – K čemu získané znalosti a dovednosti využijete

Nastudováním této kapitoly se dozvíte, jaké existují nejčastější útoky na hardware a software a jaké tipy a doporučení Vám pomohou zlepšit jejich zabezpečení.

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment