Setup Menus in Admin Panel

Zapamatujte si

Shrnutí

Používání výpočetní techniky, informačních systémů a informačních technologií a jejich integrace do téměř všech odvětví lidské činnosti je v současnosti trendem. Neexistuje téměř žádná oblast lidské činnosti, ve které se nepoužívají informační nebo komunikační technologie.

Naneštěstí, technický pokrok přináší více možností pro zločince. Zločin může být páchán mnoha způsoby, mezi nejčastější počítačové trestné činy patří:

 • Malware – jednotný název pro všechny škodlivé softwary, které se šíří mezi počítači a narušují jejich práci.
 • Hacking – proces, jehož výsledkem je narušení soukromí a získání důvěrných informací.
 • Spam – nevyžádaný e-mail, který je obvykle odesílán hromadně velkému množství příjemců po celém světě.
 • Phishing – hromadné rozesílání spam e-mailů nebo jiných forem komunikace. Jejím účelem je nalákat příjemce k tomu, aby udělali něco, co naruší jejich bezpečnost v soukromém životě nebo v práci.
 • Distribuovaný DoS útok (DDoS) – zahltí systém velkým množstvím požadavků k připojení a tím ho znefunkční

Hacking nemusí být vždy vnímán jako škodlivý. V mnoha případech mají hackeři dobré úmysly a jde jim o dobrou věc. Takový druh hackingu se nazývá etický hacking a používá se např. k zabezpečení operačního systému.

Mezi nejčastěji páchané zločiny v kyberprostoru patří:

 • Předstírání identity na internetu – využití jména, internetové domény, telefonního čísla nebo jiných údajů cizí osoby bez jejího souhlasu.
 • Kyberstalking – posedlost vyznačující se snahou zjistit co nejvíc informací o určité osobě bez jejího vědomí.
 • Kyberšikana – pomlouvání nebo urážení jiné osoby.
 • Krádež identity – krádež osobních identifikačních údajů za účelem spáchání trestných činů.
 • Krádež dat – nezákonné držení citlivých údajů jako jsou například nešifrované informace o platebních kartách
 • Finanční zločiny – peněžní podvod, praní špinavých peněz, úplatkářství, korupce a další.

Počítačová kriminalita může mít devastující následky jako např. poškození dobrého jména, ztráta dat nebo finanční dopady na:

 • Děti
 • Dospělé
 • Firmy
 • Státy/vlády

Počítačová kriminalita může mít nejen finanční, ale i nečestné dopady na jednotlivce nebo firmy. Pro podniky, vládní orgány nebo zdravotnické organizace jsou časté ztráty citlivých údajů, finanční zatížení a poškození dobrého jména organizace či firmy.

Velkým plánovaným útokům se říká kyberterorismus nebo dokonce kybernetická válka.

Kyberterorismus představuje závažnější jednání v nebo prostřednictvím kyberprostoru. Jedná se o kybernetické útoky, při kterých je využíván nebo zneužíván počítač či komunikační síť za účelem zničení nebo narušení, které má vyvolat strach nebo zastrašit společnost v ideologický cíl.

Kybernetická válka je využití či zacílení počítačů pro válečné účely. Zahrnuje jak ofenzivní, tak defenzivní operace související s kybernetickými útoky, špionáží nebo sabotérskými činy.

Důležitým nástrojem v boji proti počítačové kriminalitě je prevence a ponaučení. Počítačová gramotnost je důležitým prvkem při prevenci zneužívání informačních a komunikačních technologií. Zaškolit bychom měli nejen děti, ale i dospělé a firmy a připravit je na nebezpečí, které na ně čeká v kyberprostoru, a pokusit se jim poskytnout potřebné znalosti pro bezpečné používání informačních technologií.

Nejlepším způsobem ochrany je prevence. Mějte na paměti těchto 5 klíčových bodů bezpečnosti na internetu: Obezřetnost, Prevence, Ochrana, Udržení a Vytrvalost.

Tyto body jsou obsaženy v následujících krocích:

 1. Vyhněte se sdělování svých osobních údajů na internetu a v e-mailech.
 2. Pečlivě zvažte přidávání fotografií na internet – kdokoliv je může kdykoliv použít v jiném kontextu
 3. Nastavte si silná hesla
 4. Užívejte a pravidelně aktualizujte antivirové programy
 5. Neposílejte číslo a heslo Vaší kreditní karty přes e-mail
 6. Hlídejte, jaké webové stránky Vaše děti navštěvují
 7. Zálohujte si svá data a předejděte tak jejich ztrátě při napadení virem
 8. Používejte bezpečnostní program, který Vám umožní spravovat soubory cookie
 9. Pravidelně aktualizujte software a operační systém
 10. Nikdy neotevírejte přílohy ve spam e-mailech
 11. Neklikejte na odkazy ve spam e-mailech nebo na nedůvěryhodné stránky
 12. Kontaktujte přímo společnost ohledně podezřelých požadavků
 13. Dohlížejte na bankovní výpisy
 14. Dávejte si pozor na to, jaké stránky navštěvujete

Jak rozpoznat bezpečné stránky?

1 – Vizuální kontrola bezpečnosti webových stránek.

2 – Bezpečnostní nástroje

3 – Rychlý průzkum bezpečnosti na webu

Internet se jen hemží phishingovými podvody. Žádná značka není v bezpečí před paděláním a každý uživatel se může stát terčem zločinců. Více než kdy předtím musíme převzít odpovědnost za naši bezpečnost na internetu. Řiďte se výše uvedenými tipy a buďte obezřetní. Poskytli jsme Vám všechny potřebné informace ohledně počítačové kriminality a jak se před ní chránit, Vaším největším ochráncem jste však Vy sami.

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment