Setup Menus in Admin Panel

Úvod

Ochrana a zajištění bezpečnosti dětí jsou jedny z nejhlavnějších a nejzákladnějších povinností každého rodiče či zákonného zástupce. V dnešní digitální době tato povinnost nabyla na důležitosti, jelikož se rozšířila i na užívání informačních technologií.  

Děti se na internetu potýkají s velkým množstvím hrozeb jako jsou například sexting, grooming, kyberšikana, netolismus nebo únik informací. Tato nebezpečí zahrnují vystavování dětí sexuálnímu obsahu, obtěžování dospělými, šikanu, závislost na internetu či neúmyslné zveřejňování osobních údajů.

Všechny tyto nepříjemné zkušenosti mohou mít negativní dopad jak na jejich fyzické, tak na psychické zdraví. Je důležité, abyste Vy jako rodiče věnovali těmto nástrahám velkou pozornost a věděli, co dělat v případě, že se Vaše dítě v nějaké nebezpečné situaci ocitne.