Setup Menus in Admin Panel

Úvod

Data se stávají čím dál tím cennějšími. Možnosti sběru a zpracování dat se v digitálním věku rapidně zvýšily, proto je soukromí dat otázkou, která se dotýká nás všech. Věděli jste, že evropské regulační orgány pro ochranu osobních údajů obdrželi od přijetí zásadního zákona EU o ochraně soukromí v květnu 2018více než 95 000 stížností na možné narušení údajů?

Chcete mít také v případě potřeby možnost uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů? Důležitým předpokladem je pak základní znalost ochrany údajů! Kromě toho může mít narušení dat existenčně ohrožující důsledky pro společnosti, a proto byste měli i vy jako zaměstnanec mít základní znalosti o ochraně těchto údajů.

SPUSTIT KURZ
  • ZDARMA
  • NEOMEZENÝ PŘÍSTUP
266 Zapsaní studenti

Course Reviews