Setup Menus in Admin Panel

Internet věcí a jeho využití v každodenním životě

V průběhu let došlo k rychlému růstu v oblasti internetu věcí (IoT) jak z hlediska vývoje technologií, tak i tržního růstu. Síť počítačů nazvaná „Internet“ způsobila revoluci ve způsobu, jakým sdílíme informace. Internet věcí lze považovat za další revoluci v tom, jak vnímáme a sdílíme informace (Virat, 2018). Níže v rámečku máte uvedenou zjednodušenou definici internetu věcí:

Definice

Koncept internetu věcí umožňuje připojení jakéhokoliv zařízení (pokud má ON-OFF vypínač) k internetu nebo k jiným zařízením. IoT je obrovská síť propojených zařízení a lidí, kteří shromažďují a sdílí data o způsobu jejich použití a o prostředí kolem nich.
Zařízení a předměty se zabudovanými senzory jsou připojeny k IoT platformě, která integruje data z různých zařízení a používá analýzy ke sdílení nejcennějších informací s aplikacemi vytvořenými pro řešení specifických potřeb. Na obrázku níže vidíte dva příklady IoT technologie.

 

Jak jste se již dozvěděli, internet věcí je široký pojem používaný k označení rozsáhlé sítě zařízení připojených k internetu.

Internet věcí se zavazuje, že bude pro spotřebitele nejvýznamnějším technologickým pokrokem od nástupu chytrých telefonů. Odborníci se domnívají, že tato technologie přinese do roku 2021 roční příjmy přesahující 123 miliard dolarů. Dále statistiky poukazují na to, že do konce roku 2020 bude k internetu připojeno více než 36 miliard zařízení.

Velké společnosti, jako jsou Amazon, Google a Tesla, již v současné době spolupracují se službami v oblasti vývoje softwaru na výrobě špičkových IoT zařízení. Předpokládá se, že díky IoT technologiím se stanou vyspělé chytré domácnosti realitou. Mezi další příklady IoT technologií patří autonomní vozidla, nositelná zařízení, která monitorují zdraví nebo změny v chování pacientů, hlasoví asistenti (například Alexa), systém chytrého vytápění atd.

Díky tomu lze předpokládat, že dospějeme do okamžiku, kdy bude celá společnost používat IoT zařízení. Proto je velmi důležité poučit lidi o internetu věcí, a především o tom, jak si s jeho zavedením zachovat soukromí a bezpečnost.

Dynamika, inteligence a mobilita internetu věcí z něj činí vysoce poptávanou technologii, ale také jej dělá zranitelným a rizikovým z hlediska bezpečnosti a ochrany soukromí. Abyste pochopili složitost tohoto problému, musíte nejprve pochopit základní architekturu internetu věcí, která se vyznačuje dynamickou strukturou. Počet vrstev, které tvoří architekturu IoT, se mezi odborníky značně liší, ale všichni se shodují na tom, že se IoT skládá nejméně z těchto čtyř vrstev: vrstva snímání objektů, vrstva výměny dat, vrstva integrace informací a vrstva aplikačních služeb.

Jak si můžete všimnout, vrstva aplikačních služeb usnadňuje celosvětovou správu chytrých aplikací a poskytuje uživateli konkrétní služby. V následující tabulce jsou uvedeny hlavní způsoby využití IoT v každodenním životě:

Chytrá domácnost

Jedná se o propojený domov, ve kterém všechny druhy elektroniky vzájemně spolupracují prostřednictvím internetu. Například Vám chytrá domácnost umožňuje cestou z práce zapnout klimatizaci nebo pračku. Stručněji řečeno, vše je propojeno za účelem udělat Váš život jednodušší a pohodlnější.

Nositelná elektronika

Tato zařízení (například Fit Bit) shromažďují data a informace o uživateli, které jsou později zpracovány tak, aby se z nich získaly důležité poznatky. Tyto malé, vysoce výkonné přístroje široce pokrývají požadavky ohledně fitness, zdraví a zábavy.   

Chytrá auta

Chytré vozidlo, které je schopno optimalizovat svůj vlastní provoz, údržbu i pohodlí cestujících. Tato vozidla se používají v inteligentní dopravě, která zahrnuje vodní cesty, železnice, silnice atd., a v reálném čase dostávají informace o silnicích, nehodách, odklonech a uzavírkách silnic takovým způsobem, který zajišťuje maximální bezpečnost pro řidiče a spolujezdce

Chytrá města

Zahrnují vše, co tvoří město, jako je dohled, doprava, systémy hospodaření s energií, distribuce vody, městská bezpečnost a monitorování životního prostředí. Vláda může být například automaticky informována o naměřených úrovních znečištění nebo nedostatku dodávek energie atd.

Chytré zemědělství

Zemědělci využívají užitečné poznatky z dostupných dat, aby zajistili lepší návratnost investic. Některými z jednoduchých způsobů využití IoT jsou například snímání vlhkosti a živin v půdě, řízení spotřeby vody pro růst rostlin a určení vlastního hnojiva.

Inteligentní řízení spotřeby energie

Elektrizační sítě budoucnosti budou nejen dostatečně chytré, ale také vysoce spolehlivé. Využití inteligentních měřičů, domácích centrálních bran, inteligentních zásuvek a připojených spotřebičů pomáhá šetřit zdroje a peníze spotřebitelům, výrobcům i poskytovatelům služeb.

Chytré zdravotnictví Propojený systém zdravotní péče a inteligentní lékařské přístroje představují revoluci pro společnost, neboť mají významný dopad nejen na firmy, ale i na celkové blaho lidí. Uplatňování IoT v oblasti zdravotnictví zahrnuje získávání informací o zdravotním stavu jedince, jako je krevní tlak, tělesná teplota, měření srdečního tepu atd., prostřednictvím malých, nízkoenergetických a vysoce účinných nositelných zařízení. Tyto shromážděné informace mohou být sdíleny s příslušnými jednotlivci a zdravotnickými středisky pro budoucí lékařské postupy. 
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment