Setup Menus in Admin Panel

Úvod

Internet věcí, obecně známý jako IoT (Internet of Things), je součástí čtvrté průmyslové revoluce neboli Průmyslu 4.0 a má přímý dopad na jednotlivce jako koncového uživatele.

IoT je systém vzájemně propojených výpočetních zařízení, mechanických a digitálních strojů, objektů, zvířat nebo osob, který je schopen přenášet data po síti, aniž by vyžadoval interakci mezi dvěma lidmi nebo mezi člověkem a počítačem. Prvním „oficiálním“ IoT zařízením byl automat na kolu v kampusu na Carnegie-Mellonově univerzitě v Pittsburghu, Pensylvánii, v roce 1982. Studenti chtěli mít možnost dopředu zjistit, zda jsou nově naložené plechovky limonády dostatečně vychlazené, a proto stroj upravili tak, aby tuto informaci hlásil počítači v nedaleké kanceláři.

Navzdory svému věku se IoT technologie neustále vyvíjejí a přinášejí do našich každodenních životů změny, kterým musíme neustále čelit, neboť existuje bezpočet příležitostí a nových možných způsobů využití IoT ať už v průmyslovém prostředí, nebo v každodenním životě.

Přestože tyto technologie poskytují účinná a efektivní řešení mnoha problémů reálného světa, pojí se s nimi významné výzvy týkající se bezpečnosti a soukromí, které nesmíme ignorovat.

SPUSTIT KURZ
  • ZDARMA
  • NEOMEZENÝ PŘÍSTUP
265 Zapsaní studenti

Course Reviews