Setup Menus in Admin Panel

Internet věcí a otázky ochrany soukromí a bezpečí

Inteligentní zařízení připojená k internetu věcí neustále shromažďují osobní informace o spotřebitelích. Proto jedna z největších obav souvisejících se zaváděním internetu věcí do našeho každodenního života souvisí se soukromím a bezpečností osobních či citlivých informací, neboť krádež osobních informací může způsobit vážnou újmu jednotlivcům, podnikům i celé společnosti. IoT je všudypřítomná technologie se složitou architekturou a strukturou. V důsledku toho vytváří nové problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany soukromí, které byly dosud považovány za neškodné nebo nespecifikované. Tyto obavy se týkají především:

  1. IoT technologie mají ve srovnání s chytrými telefony nebo stolními počítači delší životnost.
  2. Existuje celá řada výrobců, většina z nich postrádá tradiční odborné znalosti v oblasti informačních technologií (IT), což má za následek problémy s interoperabilitou a špatnou bezpečnostní hygienu.
  3. Tento nedostatek odborných znalostí v oblasti IT se rozšíří i na koncové uživatele (kteří jsou de facto správci systému).
  4. Počet zařízení a globální propojenost obecně všechny problémy zhoršují. Odhaduje se, že v současné době je připojeno 50 miliard zařízení.

Bezpečnost dat a soukromí uživatelů jsou odlišné pojmy, vzájemně se však nevylučují. Bezpečnostní útok nebo kybernetický útok totiž automaticky narušuje i soukromí uživatele.

Výzvy, které je třeba překonat, aby bylo možné vyřešit problémy spojené s bezpečností a ochranou soukromí v oblasti internetu věcí, jsou obrovské. Důvodem je především mnoho omezení spojených s poskytováním bezpečnosti a soukromí v IoT systémech. Níže v rámečku je uvedena stručná definice pojmů, které se na internet věcí vztahují.

Druhy hrozeb a útoků na bezpečnost a soukromí, kterým je IoT vystavován, závisí na jeho vrstvách, protože každá vrstva má odlišné zvláštnosti a související technologie. V následující tabulce je zobrazen souhrn nejběžnějších kybernetických útoků na IoT a stupeň dopadu na čtyři vrstvy, které tvoří architekturu IoT:

Evans, D. (2011). The internet of things how the next evolution of

the internet is changing everything. Cisco White Paper, 2011,

 

Stručný popis

VRSTVA SNÍMÁNÍ OBJEKTŮ

VRSTVA VÝMĚNY DAT

VRSTVA INTEGRACE INFORMACÍ

VRSTVA APLIKAČNÍCH SLUŽEB

Škodlivý kód Jakýkoli kód v kterékoli části softwarového systému nebo skriptu, který má za úkol způsobit nežádoucí následky, narušit bezpečnost nebo poškodit systém. Vysoká Vysoká Nízká Vysoká
DoS útok Kybernetický útok, při kterém se pachatel snaží znepřístupnit stroj nebo síťový prostředek Nízká Vysoká Vysoká Nízká
Směrovací protokol Protokoly, které mohou směrovače používat k výměně informací o topologii sítě Nízká Vysoká Vysoká Nízká
Odposlouchávání Je tajné nebo kradmé naslouchání soukromé konverzaci nebo komunikaci druhých bez jejich souhlasu Vysoká Střední Vysoká Střední
Krádež identity Záměrné použití identity někoho jiného, obvykle jako způsob k získání finanční výhody nebo jiných osobních informací Vysoká Střední Vysoká Střední
Sinkhole útok Ohrožuje zabezpečení WSN (Wireless Senson Network) téměř v každé vrstvě jejího protokolu Střední Vysoká Nízká Nízká
Sinkhole útok Podvodný pokus o získání citlivých informací nebo údajů obvykle prováděný pomocí falšování e-mailových adres odesílatele (spoofing) nebo zasílání okamžitých zpráv Nízká Nízká Střední Vysoká

Jak vidíte, existuje celá řada možných útoků, které mohou ohrozit bezpečnost a soukromí IoT zařízení s různou úrovní dopadu v závislosti na vrstvě. Všechny zúčastněné strany, výrobce nebo vývojář, vláda a koncový uživatel, tedy musí řešit značné výzvy spojené s užíváním internetu věcí.

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment