Setup Menus in Admin Panel

Jak rozpoznat webové stránky s nevhodným obsahem?

V dnešní době existuje několik organizací, které dohlížejí na obsah na internetu. Je ale dobré umět rozpoznat kvalitu a věrohodnost informací na internetu a vědět, jak se chovat, pokud na nějaký nebezpečný obsah narazíte.

Common Sense Media

Common Sense Media (common sense = selský rozum) je nezisková organizace zabývající se hodnocením filmů, seriálů, knih, aplikací a dalších médií a přiřazováním věkové vhodnosti k těmto jednotlivým obsahům. Rovněž samotným uživatelům nabízí možnost ohodnocení vhodné věkové příslušnosti určitého obsahu.

Kids-In-Mind

Kids-In-Mind podrobně popisuje, co děti v daném filmu uvidí, nedoporučuje však, pro kterou věkovou skupiny je obsah vhodný.

Další možnosti

Filmová databáze IMDb poskytuje spoustu užitečných informací. Při rozkliknutí detailů k filmu či seriálu si najděte odkaz “Parents Guide” ( = příručka pro rodiče), který vás přesměruje na stránku s detailním rozpisem scén, které jsou pro diváky určité věkové kategorie nevhodné. Dále tento odkaz poskytuje věková doporučení podle jednotlivých zemí.

Existuje několik způsobů, jak zjistit, zda je určitý obsah vhodný pro Vaše dítě. Spousta platform na internetu používá hodnocení, které poukazuje na množství a míru násilí a explicitního obsahu vyskytující se v konkrétním díle.

Tyto údaje Vám pomohou vyhodnotit, zda je aplikace, webová stránka nebo určitý obsah vhodný pro Vaše dítě:

Hodnocení hudebních videí na internetu

Hodnocení videí podle věku nabízejí dvě největší platformy pro sdílení videí – VEVO a YouTube. Na YouTube se hodnocení nachází na videu nebo pod videem a dělí se do 3 kategorií: PG 12, 15 nebo 18, tzn. obsah ve videu je vhodný pro osoby starší 12, 15 nebo 18 let. Na VEVO se znak věkového ohodnocení nachází v levém horním rohu videa. Při rozkliknutí “i” se o něm dozvíte více informací.

Hodnocení počítačových her podle PEGI

Pan European Game Information neboli PEGI je organizace zabývající se věkovým hodnocením obsahu počítačových her. Podle tohoto hodnocení se posuzuje, zda je hra vhodná pro mladší nebo starší dospívající děti nebo pouze pro dospělé. Věkové hodnocení PEGI vzniklo v roce 2003 a má tyto kategorie: PEGI 3, PEGI 7, PEGI 12, PEGI 16 a PEGI 18. Číslo odkazuje na příslušný věk, od kterého je hra dostupná, např. hra s hodnocením PEGI 7 je vhodná pro děti od 7 let. Tato hodnocení jsou právně vymahatelná, což znamená, že hru s hodnocením PEGI 18 není možno prodat nezletilému dítěti. Hodnocení PEGI odkazuje pouze na věkovou přístupnost nikoli na hrací obtížnost hry.

Platformy poskytující „video na vyžádání”

Při užívání služeb jako Netflix, BBC iPlayer nebo Amazon Prime najdete věkové hodnocení konkrétních filmů a seriálů přímo na přehrávači při spuštění. Hodnocení se může lišit od poskytovatele, ale vždy jste upozorněni, pokud je určitý obsah vhodný pouze pro starší publikum nebo pokud obsahuje vulgární výrazy.

Minimální věková hranice pro užívání sociálních sítí

Většina sociálních sítí ve svých podmínkách a zásadách užití uvádí jako doporučenou věkovou hranici 13 let a výše. Důvodem omezení není to, že by obsah na sociálních sítích nebyl vhodný pro osoby mladší 13 let, ale to, že tyto platformy spadají pod federální zákon COPPA (Zákon o ochraně soukromí dětí na internetu) vydaný Spojenými státy americkými, který existuje za účelem ochrany soukromí dětí mladších 13 let.

Věkového omezení aplikací

Google Play Store stejně jako Apple Store používají hodnocení, které poukazuje na množství sexuálně explicitního obsahu, užití vulgárních výrazů, obsahu pro dospělé nebo vyobrazení zneužívání návykových látek, jež mohou aplikace obsahovat.

Zkratky označující přístupnost obsahu, se kterými se na internetu můžete setkat (zdroj: Filmový rating MPPA):

 • G: Dětský film, zcela nezávadný a nevinný
 • PG: Rodiče by měli zvážit, zda nechají své děti film zhlédnout
 • PG-13: Rodiče musejí doprovázet děti mladší 13 let
 • R: Mládež do 17 pouze v doprovodu dospělé osoby
 • NC-17: Nevhodné pro diváky mladší 18 let

Zapamatujte si

„Rodičovská kontrola”, „Nastavení soukromí” a různá hodnocení přístupnosti jsou užitečnými nástroji, jež pomáhají minimalizovat rizika, kterým mohou Vaše děti na internetu čelit. Jejich účinnost však není 100%. Důležité je poučit děti o možných nástrahách a naučit je kriticky myslet, aby věděly, co dělat, pokud se do nějaké nepříjemné situace na internetu dostanou. Důležité je také děti pobízet k tomu, aby se Vám svěřily, pokud na něco nepříjemného na internetu narazí.

O nástrahách, které ve virtuálním světě číhají, byste měli Vaše děti poučit hned v jejich začátcích užívání internetu. Vysvětlete jim, že existuje možnost, že při surfování po internetu narazí na něco, na co narazit nechtěly. Čím častěji s nimi budete toto téma probírat, tím lépe.

Doporučená opatření, jak kontaktu s nevhodným obsahem předejít:

 • Vysvětlete dětem věková omezení určitého obsahu
 • Komunikujte s dalšími rodiči a se zaměstnanci školy
 • Stanovte dětem určitá pravidla
 • Buďte rozvážní a povzbudiví
 • Nastavte ověření věku na webových stránkách s pornografickým obsahem
 • Povzbuzujte kritické myšlení Vašich dětí
 • Mluvte o tom, co je na internetu skutečné a co ne
 • Mluvte o pozitivním užití technologií

Zapamatujte si

Důležité je s dítětem komunikovat a zajímat se o to, co na internetu dělá.

 

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment