Setup Menus in Admin Panel

Zapamatujte si

Shrnutí

Hlavním cílem této kapitoly je zdůraznit důležitost rodičovské kontroly a ochrany dětí a mladistvých na internetu.

S vývojem technologií přicházejí nové způsoby, prostřednictvím kterých je ohrožováno soukromí a bezpečí dětí a mladistvých. Tato rizika se zvlášť rychle šíří pomocí internetu.

Abyste mohli své děti před těmito nástrahami ochránit, je nutné být s nimi obeznámeni a vědět, jak v případě takovýchto situací postupovat a co dělat pro jejich prevenci. Je proto důležité uvědomit si, jakými způsoby se nebezpečí může dostat k těm nejmladším (sociální sítě, hry, video platformy atd.) a nainstalovat dostupné nástroje k jeho zastavení nebo detekci.

Poté, co objevíte různé způsoby, jakými se nebezpečí na internetu může dostat k dětem a dospívajícím, a seznámíte se s nástroji a funkcemi, které mají za úkol udržet je pod kontrolou pod kontrolou, je nutné blíže specifikovat případná rizika a jejich následky. Některými z těchto nástrah, kterým mohu čelit nezletilí na internetu, jsou sexting, grooming, kyberšikana, netolismus nebo únik informací. Tato rizika by měla být pochopena do takové míry, že se s nimi dokážete vypořádat nebo je včas odhalit.

Některé z těchto rizik s sebou totiž nesou následky, které mohou přímo ovlivnit emoční, a dokonce i fyzické zdraví nezletilých. Pokud věnujete problému zvýšenou pozornost, všimnete si viditelných znaků, které Vás mohou dovést k jeho podstatě a napovědět Vám, jaká opatření je potřeba přijmout.

V lepším případě bychom měli být schopni úplně předejít situacím spojeným se sextingem, groomingem, kyberšikanou, netolismem či únikem informací než následně řešit jejich dopady. Za tímto účelem je potřeba zaměřit se na způsoby vykonávání rodičovské kontroly na internetu a jiných technologických zařízeních a na nástroje, které lze k této kontrole využít. Důležité jsou také tipy, jak ochránit nezletilé osoby před každým z výše uvedených nebezpečí.

 

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment