Setup Menus in Admin Panel

Bezpečnost používání chytrých telefonů

Úvod

Sociální média, instant messaging, nakupování, hry, aplikace, rychlé pořizování fotografií nebo obyčejné „googlování“ – mnoho lidí si jen těžko dokáže představit každodenní život bez svého mobilního telefonu. Pro samotné telefonování se však smartphone používá stále méně. Jasným trendem je teď psaní namísto telefonování. To ukazuje i počet uživatelů služeb instant messaging: Asi 1,6 miliardy lidí na celém světě používá WhatsApp a asi 1,3 miliardy komunikuje se svými přáteli prostřednictvím služby Facebook Messenger. Používání těchto služeb je opravdu hračka. Jaká nebezpečí jsou však spojená s používáním služeb „instant messenger“ (okamžité zasílání zpráv) nebo jiných aplikací chytrých telefonů s ohledem na soukromí dat? Facebook nebo jiní poskytovatelé bezplatných aplikací pro chytré telefony jsou opakovaně kritizováni ochránci dat a ne bezdůvodně. Zjistěte, jak můžete lépe chránit svůj mobilní telefon, svá data a své soukromí!

Praktický význam – K čemu získané znalosti a dovednosti využijete

Po dokončení této kapitoly dokážete lépe posoudit rizika spojená s používáním služeb rychlého zasílání zpráv nebo jiných aplikací chytrých telefonů a budete znát některé užitečné kroky, které ochrání před nežádoucími riziky nejen váš mobilní telefon, ale také vaše soukromí.

 

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment